Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten Nieuwsarchief

Bewegen & muziek bij Fontys Sporthogeschool

Afgestudeerde leerkrachten aan de pabo moeten post-hbo de bevoegdheid halen om bevoegd gymles te mogen geven aan leerlingen op de basisschool. Onderdeel van deze bevoegdheid is de module bewegen en muziek. Conform de kerndoelen en subdoelen voor het onderwijs. Dans is onderdeel van de expressievakken binnen de kerndoelen kunstzinnige orientatie.

Wat betekent dit concreet? Wat leren deze post hbo studenten bij YET-dtc?

• hoe en in welke context zij de kinderen inspireert, enthousiasmeert en activeert; • hoe de gekozen dansactiviteiten inhoudelijk passen bij de kinderen op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau en gevoeligheid voor dans; • hoe zij thema’s en onderwerpen vertaalt in duidelijke dansopdrachten; • op welke wijze zij ruimte creëert voor de fantasie, creativiteit en eigenheid van de kinderen; • welke werkvormen en leermaterialen zij wil inzetten; • hoe en waar het zinvol is de kinderen te laten samenwerken en waar juist niet; • wat de relatie is met bestaande kennis, inzicht en vaardigheden en de situering in leerlijnen (TULE, 2006); • welke verbanden gelegd kunnen worden met andere vak- en vormingsgebieden, ook in het kader van cultuureducatie; • in welke vorm en met welke kijkvragen op het dansen wordt gereflecteerd.

Methode die YET-dtc daarbij gebruikt: dansspettersII

Reacties van cursisten en opdrachtgever zijn te lezen op het prikbord!