Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten Nieuwsarchief

Pesten; pijn die je niet vergeet!

Met de groepen 7 a en b van de Odulfusschool heeft Yet-dtc in de maanden mei/juni vijf achtereenvolgende weken aandacht besteed aan het onderwerp pesten. Via kunstbeschouwing, een danschoreografie over pesten en een gedicht kwam iedere week een subthema aan de orde. Elke les hebben we een deel van de choreografie bekeken (dansbeschouwing), gesproken met elkaar en praktisch geoefend met bewegings- en drama opdrachten. Indrukwekkend hoeveel kinderen er op een of andere manier mee te maken hebben. Pesten is ook groepsgedrag. Je kan niet zeggen: ik deed niks of ik heb er niks mee te maken! Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Met iedereen bedoel ik kinderen, ouders en leerkrachten.

De kinderen weten dit heel goed. En ja, het is lastig elkaar aan te spreken op gedrag. Maar het is belangrijk HOE je iets zegt. Dat hebben we met diverse drama- en spelopdrachten geoefend.

Het heeft mij geraakt hoeveel ervaringsdeskundigen er waren. Ook hoe open de kinderen er met elkaar over spraken. Dat zegt iets over de veiligheid in de klas. Maar ook hoe gevoelig en actueel het onderwerp is! Ouders en leerkrachten blijf alert op signalen en help kinderen. Pesten is pijn die je niet vergeet!

Een korte samenvatting van het lesaanbod en de opdrachten kan je bekijken op www.prezi.com

Een zeer informatieve website over pesten voor ouders, leerkrachten en kinderen is www.pestweb.nl

Henriette Wachelder