Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten Nieuwsarchief

Inspiratimiddag voor cultuurcoordinatoren / leerkrachten basisonderwijs Flevoland

Woensdag 9 maart - Yet-dtc verzorgde een lange workshop van 150 min. aan 15 leerkrachten uit Flevoland. De dansspetterworkshop was er een binnen een reeks van aanbod van kunstvormen (papier scheppen, theatersport, bewegen op muziek, maskers maken etc.)

In deze workshop gingen we aan de slag met dansen uit Dansspetters II – wisseling in beweging!

“Dansspetters II” trekt de lijn die werd uitgezet in “Dansspetters I”, verder door. Het kind aanspreken als creërend danser zonder daarbij de bestaande structuren in te leveren, blijkt in het basisonderwijs een zeer werkbare methode. Het programma in dit boek is een mozaïek van muziek, dans, drama en beeldende elementen voor kinderen van 4 tot 12 jaar dat aansluit op leerstijlen en andere vakken in het basisonderwijs. De kracht en vele mogelijkheden van Dansspetters hebben we met elkaar ervaren en ontdekt. Ook keken we hoe Dansspetters kan werken in de eigen klas. Aandacht voor leren via verschillende leerstijlen door de voorzetseldans onder de loep van Howard Gardner te bekijken.

De workshop was zo opgezet, dat de leerkracht een vertaalslag kon maken naar de eigen lespraktijk. Inspiratie opgedaan, vaardigheden geleerd en lessuggesties aangereikt.

De leerkrachten vonden het leerzaam en plezierig! Hun waardering voor deze workshop op een schaal tussen 0-10, lag tussen de 7 en 10.

De organisatie was in handen van Kunstlinie www.dekunstlinie.nl en de workshop vond plaats in basisschool de Lispeltuut, Lelystad.