Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten Nieuwsarchief

Filosoferen met kinderen over kunst

Donderdag 24 februari - Donderdag 24 februari bezocht Yet een studiedag over filosoferen met kinderen over kunst in het Van Abbemuseum. Deze studiedag werd georganiseerd door Kunstbalie in samenwerking met kinderfilosoof Marja van Rossum. De bedoeling is kinderen en kunst dichter bij elkaar te brengen.

Een tentoonstelling, een kunstwerk of een dansvoorstelling; daarmee is het prima filosoferen. En filosoferen kun je leren! Voor deze studiedag hadden ca. 15 personen ingeschreven om deel te nemen een filosofisch gesprek.

Gestart werd met een korte theoretische inleiding. “Thinking in education” is wereldwijd de basis voor filosoferen met kinderen. In onderzoeksgroepen ga je met kinderen in dialoog (niet in discussie!). Je neemt het creatief en anlalytisch denken onder de loep. Dat denken vindt plaats in een bepaalde context. Filosoferen begint altijd met het stellen van een vraag. Maar niet iedere vraag is geschikt om een filosofische dialoog te openen, volgens van Rossum. Zij onderscheidt drie type startvragen: vragen die voortkomen uit een gedachte experiment, vragen die een tegenstelling, opsomming of rangorde aanbrengen en vragen naar voorbeelden uit eigen ervaringen. Interactief aan de slag in het museum waar hard gewerkt werd aan de opening van de tentoonstelling play.

DVD Filosoferen met kinderen

Bij de studiedag hoort de dvd Filosoferen met kinderen over kunst. Deze dvd biedt inspiratie om zelf met kinderen een filosofisch gesprek aan te gaan over kunst. Te zien zijn drie gesprekken rondom een kunstwerk, die plaatsvinden op drie locaties: het Kröller-Müller Museum, Museum De Pont en in een klas.

Klik op de website van het Kröller-Müller Museum www.kmm.nl door naar scholen zie voorbeelden van interessante verbindingen tussen verschillende kunstuitingen.