Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten Nieuwsarchief

Yet-dtc Iedp gecertificeerd!

Januari 2011 - YET-dtc (Youth educational training by dance theatre & coaching) kiest voor plezier als essentiële samenwerkingsvoorwaarde en verwerft IEDP-certificaat. Plezierig samenwerken is gegarandeerd.

In december ontving YET-dtc (Youth educational training by dance theatre & coaching) het meest eigentijdse certificaat van dit moment. Samen met Michiel Drijber ondertekende(n) Henriette Wachelder het afsprakenstelsel dat basis vormt voor de certificering. “Het is tijd dat we met z’n allen in beweging komen, en ons beseffen dat plezier de drijvende kracht is voor vooruitgang, succes en geluk. Plezier is een kwestie van delen, en alleen met delen komen we verder” aldus Drijber, initiatiefnemer van Iedereen Elke Dag Plezier.

Henriette Wachelder van YET-dtc. “De IEDP-certificering is ons op het lijf geschreven. Zowel met en tussen cliënten als onze samenwerkingpartners heerst een prima sfeer, waarin elke dag opnieuw met plezier wordt gewerkt”.

YET-dtc heeft de IEDP-certificering aangevraagd om een duidelijk statement te maken naar alle cliënten en andere betrokken partijen, waaronder ook het thuisfront. “Plezier is belangrijk en we delen deze overtuiging graag met anderen. Zowel onze organisatie als onze diensten zijn er om plezier te brengen.”, aldus Wachelder.

Iedereen Elke Dag Plezier is een initiatief dat bijdraagt aan een verbeterd collectief humeur. “Een beter humeur verbindt mensen en brengt ze in beweging. Juist dat is wat we nodig hebben om onze doelen te bereiken, voor nu en voor de toekomst. In de samenleving en op de werkvloer”, aldus Drijber. Om dit bewustzijn actief te communiceren en vervolgens om te zetten in daden certificeert en begeleidt IEDP organisaties, sectoren en branches. Verbeteren en vernieuwen doe je samen, en ‘samen’ werkt optimaal met plezier. Plezier verbindt mensen. Zo telt de gelijknamige groep op LinkedIn inmiddels 43.000 leden uit het bedrijfsleven..

IEDP-certificaat en verbetering

Doel van de IEDP-certificering is het laten ontstaan van een beter werk- en leefklimaat, naarmate meer organisaties zijn ‘aangesloten’. Het gaat om bewustwording, erkenning, herkenning en activering. Het spreekt voor zich dat dit slechts gebeurt als de betrokken mensen/organisaties er ook echt iets mee doen. Zich met elkaar verbinden, en kennis, ervaring, dromen, ambities, perspectief en ambities delen. En juist dat is uiteindelijk ook weer in hun, cq ons eigen belang, omdat al deze facetten leiden tot iets wat ieder mens wil: geluk.

IEDP richt zich op bedrijven en organisaties, branches en sectoren, retail, onderwijs, zorg en sport. Het certificeren van bedrijven en organisaties is een van de acties van IEDP. Meer informatie over IEDP en de gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van IEDP (www.iedp.nl).