Yet-DTC
Yet-DTC
sluiten

Henriëtte Wachelder

Henriëtte Wachelder

Persoonlijke gegevens

Naam:Henriëtte Wachelder
Adres:Vaanakker 72
5731 JN Mierlo
Geboren:23-02-1966
Burgerlijke staat:getrouwd
Kinderen:Lisan (21 jaar), Mirte (18 jaar)
Mailadres:info@yet-dtc.nl
Functie:eigenaar YET-dtc en Opleidingsdocent dans/drama (hogeschool de Kempel, Helmond)
Lokatie:“de Boomhut”, studio van YET-dtc
Adres:Vaanakker 72, 5731JN Mierlo
Telefoon:06-12246246
Website:www.yet-dtc.nl

Opleidingen

2007cursus selectie psychologie: selectie en assessment 4.3 studiepunten (OU, Heerlen)
2005cursus interculturele psychologie 4.3 studiepunten (OU, Heerlen)
1996-1998propedeuse psychologie (KUB, Tilburg)
1986-1990h.b.o. opleiding, kreatieve therapie dans & beweging, Sittard
1986VWO
1978basisschool, Pius X, Heerlen

1978-hedental van cursussen op dans/drama vlak. De laatste training in 2013, 2-11-2013: basiscursus “theater als middel”.

Passie

dans, theater, lezen, koken, films kijken, yoga-pilates

Henriette Wachelder

In 1990 heb ik de vierjarige fulltime h.b.o. opleiding, kreatieve therapie dans & beweging, in Sittard (1990). Vervolgens was ik 2 jaar fulltime werkzaam als danst/spelherapeut in een orthopedagogische setting in Rotterdam. In Leiden heb ik aansluitend met niet schoolgaande jeugd (13-16 jaar) gewerkt in een multidiciplinair team. Door middel van sport en spel jongeren met verslavings- en gedragsstoornissen begeleiden tot een stagewerkplaats en/of een plek in een reguliere onderwijs. Het trainen van sociale vaardigheden was één van de kernzaken.

1998 behaalde ik de propadeuse psychologie (universiteit Tilburg) en volgde enkele modules (2e jaar) via de Open Universiteit. Sinds het starten van yet-dtc staat dit in de ijskast.

Vanaf jonge leeftijd dans ik en heb ik verschillende dansstijlen “geproefd” (klassiek, expressie, folk, musical, modern en jazz). Onderwijs en kunst in de samenleving hebben mijn belangstelling.

Ruim 16 jaar werk ik als choreograaf bij (school) musicals. Ruim 11 jaar werkte ik parttime (0,5 fte) bij Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor amateurkunst (dans, beeldend, muziek, theater, schrijven) te Utrecht. Tijdens deze periode was ik o.a voorzitter van de OR ten tijde van 2 fusies. Ook ben ik voorzitter bij ‘dance and the child’ (daCi) Nederland, een internationaal netwerk aangesloten bij Unesco (CID) dat alle vormen van dansen stimuleert bij kinderen en jongeren. Dit resulteert in een driejaarlijkse internationale conferentie.

Het is deze combinatie van bezigheden die leidde tot het starten met Yet dans, theater & coaching in 2008. Yet is mijn verkorte roepnaam . Yet staat ook voor de afkorting van “youth educational training”. Mijn interesse om te werken met mensen, kinderen en jongeren in het bijzonder, loopt als een rode draad door mijn cv heen. Daarbij beschik ik over het vermogen om op verschillende niveaus te werken, individueel, in teams/groepen alsook het initiëren en ontwikkelen van (nieuwe) projecten.

Om werk, ervaring en interesse goed vorm te kunnen geven en verder te laten groeien, richtte ik in 2008 Yet dans, theater & coaching op. www.yet-dtc.nl

HBO docent

Vanaf 2008 doceer ik aan de pabo (Kempel te Helmond). Ook doceer ik wekelijks binnen het primair onderwijs (gr 1 t/m 8). Kinderen zien groeien (sociaal-emotioneel, fysiek), plezier laten ervaren met dans/ beweging/ drama en uitdagen tot zelfontdekkend leren is mijn drijfveer. Kunst & cultuur, educatie en passie zijn daarbij mijn sleutelwoorden. 

Behalve dans doceer ik vanaf 2011 ook drama aan de pabo. Mijn uitdaging is de plaats en belang van de expressievakken komende jaren zichtbaarder te maken in het primair onderwijs. Minder cito scores meten (afnemen) maar meer expressie bij de kleuters leidt tot betere vaardigheden in groep 5/6. Werken met de leerkrachten van “morgen”, is dan ook een feest. Straal enthousiasme uit dat drijft op passie, weet interessante werkvormen aan te bieden en studenten en kinderen komen graag naar de les, zo is mijn ervaring.www.kempel.nl

Leven lang leren

  • Jaarlijks bezoek ik de dans 3 daagse. Drie dagen dansworkshops op een van de Nederlandse dansvakopleidingen.
  • Jaarlijks bezoek ik de vakconferentie voor theaterdocenten. Behalve lezingen, workshops en voorstellingen, is er gelegenheid tot contact met beroepsgenoten.
  • Ik bezoek gemiddeld 20 podium voorstellingen per jaar (dans en drama). Als filmfan, kom ik maandelijks in de bioscoop, bij voorkeur filmhuisfilms maar ook A-films kijk ik.
  • Ik participeer in de (inter)nationale uitwisselingen die de Kempel organiseert die relevant zijn voor mijn vak dans/drama.
  • 2013-2014 volg ik het Velon registratietraject voor lerarenopleiders. www.velon.nl

Ontwikkeling educatief materiaal

Vanaf 2000 ontwikkelde ik het educatief materiaal “how 2 dance & twirl”. Een totaal lespakket (cursisten en docenten) voortvloeiend uit het nationaal raamleerplan amateurkunst. De bijbehorende instructie dvd kwam onder mijn projectleiding op de markt in 2007.

Vanaf 2002 werk ik nauw samen met Maria Speth, die de methode dansspetters (I, II en III) ontwikkelde). Dansspetters III heb ik actief aan meegewerkt en ook participeer ik in de denktank van Dansspetters. www.dansspetters.nl

Samen met kunstenaar Paul de Maat en vormgever Sandra van den Berg ontwikkelden we het lespakket voor bovenbouw primair onderwijs behorend bij het museum van Niks. Op verschillende scholen is het getest. De maanden april –mei 2013 heeft het als schoolbreed project op basisschool St. Odulfus Mierlo-Hout als pilot gedraaid. Vakoverstijgend en in vertikale groepen alsook de eigen groep is gewerkt aan het bouwen van een eigen museum. Afsluitend kwamen er veel (ca. 250) enthousiaste bezoekers naar dit museum.

Internationaal

Betrokken bij daCi bezocht ik in 2006 de week durende dansconferentie in Den Haag en 2009 in Kingston, Jamaica. In 2012 ben ik met een viertal studenten van de Kempel naar deze kinder- en jongeren dansconferentie geweest in Taipe, Taiwan. De studenten presenteerden hun bevindingen over dansexpressie in het po opgedaan tijdens het derde jaar, “didex”, dat staat voor didactische expressie. Ik verzorgde 4 workshops aan 120 personen.

Daartussenin (2008) bezochten Maria Speth en ik New Delhi, India. Autochtoon Nishant Bohla, dansdocent dansacademie Tilburg leidde ons 2,5 week door deze enerverende stad in een land waar dans sterk verweven is in en met de gehele samenleving. Behalve dat we verschillende projecten bezochten, contacten hadden met de ambassade was het een zeer leerzame en plezierige reis. De veelheid aan (dans)contacten, toen opgedaan, worden nu nog steeds onderhouden. www.daci.org www.daci.nl

Boomhut

In 2012 werden de plannen om een studio/ werkplek aan huis te maken gerealiseerd. Het biedt mogelijkheden om YET-dtc uit te breiden op het gebied van coaching en training in kleine groepen. Sinds een jaar train ik wekelijks kinderen van de basisschool, die via IB-ers, huisars / hulpverlening, ouders worden aangemeld. Ik maak daarbij gebruik van de methode kids-skills. http://www.kidsskills.org/Dutch/

De boomhut is een artistiek bouwwerk. Zie een persoonlijk intervieuw over mijn werkwijze op youtube

Het museum van Niks

De samenwerking met de kunstdiscipline beeldend en Paul de Maat resulteerde tot een fantastisch nieuw stuk erfgoed: “het museum van niks”. Wat is de plaats van niks in deze gehaastte tijd? Door de kruisbestuiving van verschillende kunstdisciplines en de enthousiaste reacties hierop, wil het Helmonds museum ook bewegen in haar familietentoonstelling. YET-dtc ontwikkelde circusworkshops voor bij de vrolijke familietentoonstelling “De gouden boekjes zijn in de stad!”

Helmond West organiseert de “week van west”, wegwijzer naar een duurzame toekomst, van 5-11 november 2011. De vaste medewerkers van het museum, directrice Jetje Waggel en de zaalsuppoost (Paul de Maat) verzorgen een ontvangst in het museum waar kinderen een 50 tal volwassenen rondleiden. Referentie: Luuk Peters (Wocom). Uiteraard was dit project verbonden aan het primair onderwijs met 4 concrete lessen in de bovenbouw van een tweetalbasisscholen in Helmond, de Mariaschool en de Troubadour.

De maanden april –mei 2013 heeft het als schoolbreed project op basisschool St. Odulfus Mierlo-Hout als pilot gedraaid. Vakoverstijgend en in vertikale groepen alsook de eigen groep is gewerkt aan het bouwen van een eigen museum. Afsluitend kwamen er ca. 250 enthousiaste bezoekers naar dit museum.

In 2014 gaat dit project draaien op een basisschool in Geldrop.

Lerende netwerken

Dat ik in 2011 deelnam aan het lerend netwerk over de inspirerende docent is een logisch gevolg van mijn activiteiten. Samen met een10 tal collegae van verschillende hbo-opleidingen. Het onderwerp: professionele ruimte onder de loep genomen. Het onderzoek van Edith Roefs en haar boek over de inspirerende docent waren leidraad.

In 2011 wordt nog een ander netwerk actief. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties zoals deVDO (vereniging dansonderzoek) Kunstfactor, muziektheater A’dam, theaterwetenschap Utrecht en daCi Nederland. Zij steken de koppen bij elkaar en brainstormen over de invulling van de studiedag over dansonderzoek en de ontwikkeling van danseducatie.

Via linked-in participeer ik in het network pabo docenten drama.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen drama en dans: bdd (beroepsvereniging docenten drama) en de nbdk (Nederlandse beroepsvereniging danskunstenaars).

Laboratorium van de toekomst

Ter illustratie ‘Het pedagogisch klimaat’ in een dans- en dramales:

Doordat de leerkracht een veilig pedagogisch klimaat creëert in de dans en dramalessen, leren kinderen zelfbewustzijn, durf en lef ontwikkelen. De dans- of speelvloer is een “laboratorium” waarin kinderen kunnen experimenteren met interacties op persoonlijk niveau. Het kind leert zich manifesteren in een groep waarin de handelingsvrijheid is geborgd in de verbeelde werkelijkheid (‘het doen als of’). Ongekende talenten worden aangeraakt die het zelfvertrouwen van het kind stimuleren. (Uit: kennisbasis dans en drama)

Ik zie het wekelijks bij de groepen kinderen (po) en jongeren (hbo) die ik lesgeef. Met plezier naar de les, blootleggen van hun creativiteit, uitdagen tot exploratie, jezelf leren presenteren, het is allemaal mogelijk!

“buiten de lijntjes”, boek van Sir Ken Robinson gaat over het herontdekken van creativiteit en waarom dat in deze tijd en de komende jaren zo belangrijk wordt. Ik denk dat daarin de uitdaging ligt de komende jaren voor onderwijsminnende mensen.

Terug